Brandschadesanering

Ook in het geval van calamiteiten, zoals brand, kunt u op ons als professionele partner vertrouwen. Het maatwerk dat deze situaties vereisen en het direct kunnen inzetten van mens en materieel is hierbij essentieel. Denk bijvoorbeeld aan een asbestbrand. Hierbij dient onmiddellijk de situatie in kaart te worden gebracht zodat maatregelen getroffen kunnen worden om verdere verontreiniging aan mens en milieu te voorkomen. Wij begeleiden u hierbij als opdrachtgever, zodat het eindresultaat goed is. Vanzelfsprekend houden we op een integere manier rekening met uw persoonlijke, vaak emotionele omstandigheden.