Puin

Perfect en professioneel puinbreken is één ding. Maar het kan in onze ogen niet los worden gezien van een even professionele verwerking van puin. We accepteren er alle soorten steenpuin, ook steenpuin verontreinigd met isolatie en teervrij asfalt.
Als het sloopproject het toelaat, kiezen wij voor het op locatie bewerken van puin. Dit om de natuurlijke belasting en de kosten zo laag mogelijk te houden.