Afval

Door bouw- en sloopafval te recyclen tot hoogwaardige deelstromen, maken we onze maatschappelijke én economische verantwoordelijkheid concreet. Bij professioneel slopen hoort een even professionele bouw- en sloopafvalverwerking, met een optimale beheersing van alle deelstromen. Door middel van onze eigen sorteerstraat maken we dagelijks van de inkomende afvalstromen zuivere deelstromen, die weer kunnen worden toegepast als bouwstof of secundaire brandstof. Dat doen we uiteraard volgens alle geldende milieu- en veiligheidseisen.
Als het sloopproject het toelaat, kiezen wij voor het op locatie bewerken van afvalstoffen. Daarbij wordt het afval zoveel mogelijk gescheiden aangeboden bij de eindverwerkers. Dit om de natuurlijke belasting en de kosten zo laag mogelijk te houden.