Brandschade

Ook in het geval van calamiteiten, zoals brand, kunt u op ons als professionele partner vertrouwen. Het maatwerk dat deze situaties vereisen en het direct kunnen inzetten van mens en materieel is hierbij essentieel. Denk bijvoorbeeld aan een asbestbrand. Hierbij dient onmiddellijk de situatie in kaart te worden gebracht zodat maatregelen getroffen kunnen worden om verdere verontreiniging aan mens en milieu te voorkomen. In zo’n geval is het belangrijk dat eventuele omstanders en buurtbewoners het vertrouwen krijgen dat ‘het goed komt’. Wij begeleiden u hierbij als opdrachtgever, tot een goed eindresultaat bereikt is. Vanzelfsprekend houden we op een integere manier rekening met uw persoonlijke, vaak emotionele omstandigheden.