Asbestsanering

Hoe goedkoop, slijtvast en isolerend het ook mag zijn: asbest is een groot gevaar voor de volksgezondheid! Daarom moet asbest vakkundig en veilig worden verwijderd, volgens de meest strenge richtlijnen en regels. Een kunststukje waarop ons materieel en onze ervaren SC-530 gecertificeerde specialisten helemaal zijn ingericht. Voorafgaande aan ieder project dient iedere locatie te worden geïnventariseerd waarna een sloopvergunning kan worden aangevraagd.